ZATM

چشم ها را باید شست، مارکسیستی باید دید. (۲۵)

چشم ها را باید شست…-بیشتر از یک نفر

جوان های زیادی هم اشعار سهراب را به خاطر واژگان و جمله بندی روان و ظاهرا آسان می خونن و لذت می برند. اما در حقیقت … چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید. واژه ها را باید …

چشم ها را باید شست/ سهراب سپهری – بیتوته

چشمها را بايد شست جور ديگر بايد ديد. چترها را بايد بست زير باران بايد رفت. فکر را خاطره را زير باران بايد برد‌ با همه مردم شهر زير باران بايد رفت. دوست را زير …

چشم ها را باید شست (سهراب سپهری) – بیتوته

اشعار مولانا درباره خدا · اشعار دوبیتی نوروزی جدید ، نوروز در اشعار پارسی … شعر های عاشقانه سهراب سپهری, چشم ها را باید شست … دوست را، زیر باران باید دید عشق را، …

چشم ها را باید شست، مارکسیستی باید دید. (۱۷) – دایرة المعارف …

دست شان به خون صاحب خانه های شان آلوده است. میم. آره. تو که حوصله بحث علمی نداری. مقایسه ضرر ندارد. حالا به نظر تو حزب کمونیست اسرائیل با حزب …

مارکسیسم و مذهب – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

نقد [دین] گُل‌های خیالی نشسته بر زنجیر آن را پرپر کرده، نه از آن رو که انسان باید آن زنجیر را … تمامی ادیان و مذاهب معاصر و تمامی سازمان‌های دینی و مذهبی از دید مارکسیسم چیزی بیش از … نوشتار(های) وابسته: صهیونیسم کارگری و آنارشیسم و یهودیت ارتدکس. در طول جنگ داخلی روسیه، به یهودیان به چشم طرفداران کمونیست‌ها نگاه می‌شد و هزاران …

گرايان ريزي در آراء ماركس گرا: تطور انديشة برنامه ريزي ماركس …

امروزه دیدگاه های نو مارکس گرا و پسا مارکس گرا (و از میان آنها نظريه تنظيم) هنوز بر … به نظر می رسد برای اینکه ریشه این تناقض را بفهمیم، قاعدتا باید در آغاز به آراء … مارکسیست های هم روزگار او مثل رزا لوکزامبورگ و تروتسکی هم به چشم نمی خورد. … بورژوازی دولتی یا حزبی) و در عمل مالک مؤثر وسائل تولید است* (بتلهایم، ۱۳۵۷: ۲۵).

در دویستمین سالگرد تولد کارل مارکس: دیدگاه مارکس درباره …

۱۵ مارس ۲۰۲۰ … کارل مارکس پدیده ها را با دیدگاه دیالکتیک می نگرد، جهان را با نگاه ماتریالیسم تاریخی می بیند و … از شکست انقلاب ها، مارکس نتیجه گرفت که نخست طبقه کارگر باید خود را سازمان دهد و از امکانات خود به … هیچ اسباب و اثاثیه تمیز یا آبرومندانه ای در این دو اتاق به چشم نمی خورد.

ذهن زیبا و راز ماندگاری کارل مارکس | رادیو زمانه

واکنش مارکس در زمان حیات‌اش به فرمول‌های ثابت، شعارهای قالبی، … ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ … «همه می‌دانند که توانایی‌های ذهنی نوک شست پای او بیشتر از همه آن … چند روز پیش از انقلاب ۱۸۴۸ از چشمان جاسوسان همه‌جا حاضر دولت پروس پنهان نمانده بود. … به دلیل جبر «جزای بازنده‌ها»، باید به شیوه تولیدی جدید که موجب کاهش هزینه شود روی …

ﻫﺎ، اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻧﻘﺪ ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﺘﻲ رﻣﺎن ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ – Sid

را ﻳﺎﻓﺖ . واژﮔﺎن. ﻛﻠﻴﺪي. : ﻧﻘﺪ ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﺘﻲ، رﺋﺎﻟﻴﺴﻢ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﻲ،. دﻫﺔ ﺑﻴﺴﺖ، اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد، رﻣﺎن ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ .ﻫﺎ. ﭘﻴﺸﻴﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ … ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﻧﮕﺮش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﻧﮕﺮي ﻃﺒﻘﺔ ﻛﺎرﮔﺮ در ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺒـﺎرزه و. ﭘﻴﺮوزي … و ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﻢ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺸﻢ اﻧﺪا … ﻫﮋﻣﻮﻧﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ داﺷﺖ؛ ﻟﺬا از دﻳﺪﮔﺎه او ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ از ادﺑﻴﺎت ﺗﺎ رﺳﺎﻧﻪ … ﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮ ﻣﻨﺼﺐ ﻗﺪرت ﻧﺸﺴﺖ، اﻣ ﺎ ﻋﻤﻼً در ﭘﻲ ﺣﺬف ﻗﺪرت ﻣﺠﻠﺲ و ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ و ﻧﺨﺴـﺖ.

اصل مقاله 307.74 K – جامعه شناسی هنر و ادبیات – دانشگاه تهران

گواهی تاریخ، حزب توده، جریان اصلی مارکسیسم در ایران، در همان سال ها در اوج تفوق بوده است … با در نظر داشتن این تقسیم بندی لوونتال، باید گفت این مقاله در راستای انجام … جامعه شناسی ادبیات متصور شده، یعنی بررسی دیدگاه نویسنده، به رشته تحریر … مقاله این است که این دیدگاهها ناشی از تسلط چشم گیر ایده های چپ گرایانه به واسطه …

در داخل حزب کمونیست روسیه – حزب توده ایران

را توصیــف می کردنــد ولــی اینــک بایــد دســت بــه کار تغییــر آن زد. … بـه اوضـاع تاریخـی جدیـد جهـان و بررسـی آن هـا، ضمـن بسـط نظـرات مارکـس و انگلـس، … چشـم بسـن. بــر کاســتی ها و ســاختارهای دیوان ســاالرانه در ایــن کشــورها کــه در … ۲۵ چه باید کرد؟ … رفیــق زیوگانــوف در ســخرنانی مفصــل خــود دربــارهٔ برگــزاری نشســت های حزب …

روزنامه کیهان (1388/02/01): جامعه شناسی گفتمان های … – …

جامعه شناسی گفتمان های سکولاریستی در جنبش دانشجویی متاخر ایران … طوری که گاه میان آن ها، حتی اتفاق نظری درباره «اصول جزمی مارکس» نیز به چشم نمی خورد! … به هر حال، مجموع تاملات و بازاندیشی ها و دوراندیشی ها نشان می دهد که جریان مارکسیسم دانشجویی را می باید به عنوان … دیدگاه اساتید: ولنگاری فرهنگی ریشه شناسی یک معضل.

بعد از دعوا با عشق تان این کارها را نکنید! – خبر نو | خبر فارسی

۱۵:۲۵ … ویژگی های یک معلم خوب از نگاه دانش آموزان/ چشم ها را باید شست، یمن را جور دیگر باید دید.

محمدرضا شاه پهلوی؛ هفت رازی که درباره «بزرگ ارتشتاران … – …

او همچنین به سبک (…)ان مارکسیستی چون استالین یا مائو، کتاب‌هایی نوشت که خود را در مقام … در این خصوص، احتمالا اگر در آن دوران زندگی می‌کردید احتیاج به چشم مسلح به … برای مثال اسدالله علم در ۲۵ فروردین ۱۳۵۴ از خشم شاه از یادداشت منتشر شده در ایران و … «کوشش همه ما باید این باشد که نه تنها مملکت ما بر طبق اصول عالیه اخلاقی و …

تیوال تئاتر

در وهله ی اول باید بگم فارغ از اینکه به چه ژانری علاقه دارید و بیشتر چه سبکی رو … در کنارش باید به دیدن و خواندن سبک هایی که تا به حال امتحان نکردیم هم روی بیاریم. … تو ایران از تئاتر حمایت نمیشه و اکثر بودجه ها صرف نمایش های ویترینی و سینما … بازی در خور زیبایی داشتند که قابل تحسین بودند، چشمها را باید شست جور دیگر .

اینجا – انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران

از ادبیات اقتصادی مارکسیستی است. بر پایه تحلیل مارکس درباره مناسبات اقتصاد. سرمایه داری و … علل پدیده های اقتصادی، باید مسائل بازار مصرف را بررسی کنیم. براساس … بایستی نسخه اصیل اسلامی اقتصاد، از دیدگاه این گروه، عرضه می شد. | … مدرسین حتی پا را از ادعاهای اقتصاددانان کلاسیک (که از مساله اعدل و انصاف، چشم پوشی.

شــاه

حـزب تـوده، و تعـداد زیـادی حبـس ابـد( ، بـه چشـم یـک *غـده … توســط امپریالیســت ها ، بایــد مبــارزه مســلحانه را آغــاز می کــرد. … اکـر روشـنفکران و مخالفـان بـا دیـدن رسکـوب 1۵ خـرداد 1۳42 … ســه فــرد یــاد شــده در نشســت های اولیــه بــه تحلیــل مبــارزات … در ضمـن مارکسیسـم بـه روایـت لنیـن و اسـتالین و مائـو را *علـم*.

برچسب ها – تحریم های جدید – پایگاه رهنما

یک رسانه&zwnj های کشور شد چگونه باید تحلیل شود انصافاً. … ۲۵ اردیبهشت ماه / فارین‌پالیسی: ایران قادر است تنگه هرمز را ببندد/ نامه نگاری … مارکسیستی و مدرنیته نیز از فراوری تحلیل های فراگیر عاجز. … چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید.

خارج از سیاست | مقالات | زبان لنینی: زبان نابودی – رادیو زمانه

پیشین، ص ۶۴. … چشمها را باید شست.

آینده مارکسیسم – رفاقت کارگری

بنابراین، مارکسیسم به‌عنوان علمِ جامعه، علم انقلاب و ابزار توضیح علمی روندهای … رفرم‌های مذهبی عصر جدید، مصنفین «اوراد کوهستانی» یا از آن مسخره‌تر آلبی ژواها … به‌بیان روشن‌تر: باید (یعنی: ضروری است‌که) به‌دنبال راه‌کارهایی باشیم که … بودن همه‌ی شکلبندی های اقتصادی؛ توضیح منشاءِ دولت و تقسیم طبقاتی جامعه …

The Validity Crisis in Contemporary Film Theory and …

. تصویرها و زبانی هیروگلیفی سخن گفت (استم، ۱۳۸۳: ۲۵.

نامه ای به دوست دلواپسم – خبرآنلاین

3) تاکید کرد ه اید:* آقای روحانی باید متوجه باشد که قانون اساسی ما قانونی … های کلان از بیت المال در هشت سال دولت پاک تاریخ ایران،دلواپس نشده اید؟

نقد جهان اوجالن – cpimlm

زاویه ی آینده ی انقالب در منطقه و از چشم انداز انترناسیونالیسم پرولتری نیز اینکه مرزهای سنتی … جلسات حزبی با عکس های مارکس، انگلس و لنین برگزار می شد. آن ها خود … ابتدا باید دید اوجاالن به حقیقت و روش دست یافتن به آن چگونه نگاه می کند؟ او … علی رغم پیشنهادات هر از چندگاهی و مانورهای سیاسی اوجاالن مبنی بر دست شستن از راه.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,