ZATM

نام استان های ایران در عصر ساسانی

شهرهای ساسانی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

نام اغلب این شهرها در روایات ایرانی و عرب و کتب تاریخی ثبت گردیده است، … در عصر ساسانی این شهر به نام‌های رام شهر یا شهر رام نامیده می‌شد که پس از تصرف این شهر … بر اردوان پنجم سرتاسر نواحی جنوبی پارس را که شامل استان بوشهر کنونی بود از …

استانهاي ساساني – ایران شکوه از یاد رفته

استان مرو از استانهاي ساساني (آخرين شكوه هاي مرزي ايران). مرو.

تقسیمات کشوری (ایران) – ویکی فقه

اولین سازمان اداری و تقسیمات کشوری ایران در دوره هخامنشیان (۵۵۹ـ۲۳۰ ق م) شکل گرفت. … ساسانیان (ح ۲۲۶ ـ ح۶۵۲ میلادی) با مضمحل کردن حکومت اشکانیان، نظام تقسیمات … مناطقی که در زمان صفویه به عنوان ولایات خوانده می‌شدند، کماکان در این عصر نیز والی داشتند. … تعداد و نام شهرستانهای تابع استانهای دیگر عبارت بود از: استان یکم، نُه …

مشخصات شهرهاي باستاني ايران

. ساسانی. ارتویل.

تقسیمات کشوری ؛ از ایران باستان تا 10 استانی شدن در دوره …

چمدان: تقسیمات کشوری در ایران سابقه طولانی از عهد باستان دارد. … ساسانیان تقسیمات کشوری را دگرگون کردند و در زمان خسرو اول، قلمرو … آن «شهرستان» نام داشت و حاکمی محلی به نام «شهریک» آن را اداره می‌کرد، در … نخستین استان‌های ایران برپایهٔ …

شهرهای ایران باستان (اشکانی) در نقشه های بطلمیوسی – …

در این نقشه ها سهوی در محل دریاچه ارومیه تحت نام مارگیانه (= منسوب به مراغه) صورت … اواخر عهد ساسانی نیز به صورت شهر و سرزمین ایرَگ به همراه نام میشان ذکر شده است.

معنی شهرهای ساسانی | پارسی ویکی

شهرهای اردشیر بابکان [ویرایش] نمایی از بازماندهٔ کاخی که بنام اردشیر بابکان معروف است، در نزدیکی شهر قدیم گور در استان فارس نام شهر در دوران ساسانی نام شهر در …

ي ﺳﺎﺳﺎﻧﻲ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺑﺮ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي اداري اﻳﺎﻟﺖ ﭘﺎرس در دوره

ﻫﺎ، ﻓﻘﻂ ﻧـﺎم. ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ. ﺷﻮد و ﻧﻤﻲ. ﺗﻮان ﺗﻮاﻟﻲ ﺳﻠﻄﻨﺖ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﻴـﻖ ﻣﻌـﻴﻦ. ﻛﺮد . 2. ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ا … اﺳﺘﺎن. ﺑﻮد، ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ. ﺷﻮد . 3. ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮﺷﺘﺎري، ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ ﻛـﺮدن. (. ﭼﻬﺎر ﻛﻮﺳﺖ. ) اﻳﺮان ﻋﺼﺮ ﺳﺎﺳﺎﻧﻲ را ﺑﻪ زﻣﺎن اﺻـﻼﺣﺎت ﻗﺒـﺎد اول و ﺧـﺴﺮو اﻧﻮﺷـﻴﺮوان،. ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ.

اصل مقاله 802.48 K – پژوهشهای ایرانشناسی – دانشگاه تهران

تا اواخر دوره ساسانی همواره عرصه رویارویی و تنش میان قدرت های بزرگ عصر باستان بوده است. … شهرهای زیادی توسط پادشاهان هلنی به نام انطاکیه نامگذاری شده است اما … نظر داشت، زیرا تنها حکومت مرکزی نیرومندی می توانست این استان ها را از هجوم لشکریان.

راسان ـ اریخی خ ـ ای ت ـ جغرافی

. های آن در. و را از نظر. بررسیهای. سه استان. سی و شامل. قرقیزستان.

آثار ساسانیان در استان فارس | کی سفر

بنابرین برای رسیدن به این شهر از اکثر نقاط ایران بجز استان های خراسان … درباره‌ی نام‌گذاری شهر گور باید عنوان کرد که اردشیر ساسانی نام رسمیِ شهر جدید خود … مجموعه‌ی آثار به جا مانده از عصر ساسانی در استان فارس یکی از کهن‌ترین و …

نام باستانی شهرهای ایران | تک فال

برچسب ها اسم باستانی شهرهای ایران نام تاریخی شهرهای ایران نام شهرهای … ساسانی بدین نام خوانده شده و خود بخشی از استان بزرگ هیرکانی بوده و با …

نیوشاپور ، یادگار دلیری شاپور ساسانی – ساسانیان – پژوهشی …

چراکه بار ها به طور کامل ویران شده است. … ابرشهر در این زمان یکی از استان‌های وسیع مملکت محسوب می‌شده است و نام آن، از این زمان به بعد بر روی سکه‌های …

بازجستن ضراب‌خانه‌هاي ساسانيان بر اساس

کمی معادن نقره استان و فراوانی سکه ضرب شده در اواخر دوره ساسانی تناقضی وجود دارد. … برای باز شناختن ضراب خانه های ساسانی می توان از مهره ها یا کتیبه های فارسی میانه … بر پشت تعدادی از سکه های ساسانی نام ضراب خانه ای دیده می شود که تا کنون محققان … در کتاب شهرستان های ایران که در آن از شصت شهرستان عصر ساسانی یاد شده توز*.

مقاله جغرافیای تاریخی شهرهای غربی ایران در دوره ساسانی

کارشناسی ارشد تاریخ ایران باستان و دبیر آموزش و پرورش استان کرمانشاه. … غرب ایران با داشتن موقعیت طبیعی خاص خود و وجود رودخانه های دایمی و پر آب … به بررسی جغرافیای تاریخی شهرهای غرب ایران در دوره ساسانیان بپردازند.

معرفی کتاب *شهرهای ایران در زمان پارتیان و ساسانیان*

او در پایان این قسمت به بررسی شهرهای عصر پارتی و ساسانی و مقایسه ی نحوه ی اداره ی آن ها می پردازد : « جهت کلی سیاست دولت پارت در مورد شهرها را می …

: ساسانیان – دانشنامه رشد

در زمان انوشیروان،کشور ایران راکه تا آن زمان مرزبانان اداره می کردند به چهار قسمت تقسیم شد و هر قسمتی را پاذگس نامیده شد و به آنها نام جهت های چهارگانه داده شد : اپاختر …

شهر باستانی بیشاپور، میراث جهانی ساسانیان – الی گشت

یکی از جاذبه های گردشگری تاریخی بسیار معروف در شهر کازرون استان فارس، شهر … نام این شهر با شاپور اول ساسانی پیوند خورده و در کتب تاریخی به صور … بیشاپور از مهم ترین شهرهای ایران در دوران ساسانیان بود و در مجاورت “جاده …

پایتخت حکومت ساسانیان کجا بوده است؟ – تاریخ ما

نمایی از بازماندهٔ کاخی که به نام کاخ اردشیر بابکان معروف است، در نزدیکی شهر گور.

روحانيان زرتشتي در عصر ساساني – بهنام

وي مقام هيربدان هيربد را داشته و در بسياري از نوشته ها مورخان اسلامي نام او را مي يابيم. تنسر از جانب شاهنشاه ساساني مأموريت يافت كه متون اوستا را كه پراكنده بود و …

ﻧﻤﻮﻧﺔ ﻣﻮردي داراﺑﮕﺮد : ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘ – باغ نظر

ﻫﺎ و ﺗﻤﺪن. ﻫﺎي ادوار ﭘﺲ از ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﺗﺄﺛﻴﺮات. ﺷﮕﺮﻓﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. [. ﻛﻴﺎﻧﻲ. ،. 1374 :282[. ﺑ. ﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻌﻤﺎري و ﺷﻬﺮﺳﺎزي اﻳﺮان ﻋﺼﺮ ﺳﺎﺳﺎﻧﻲ، ﻋﻼوه ﺑﺮ. آﻧﻜﻪ در ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ و …

معرفی استان – سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

شهرستان های استان اصفهان عبارتند از اصفهان، اردستان، برخوار و میمه، خیمنی … گروهی دیگر نام اصلی آن را گَرپادگان به معنی کوهپایه می‌دانند. … احتمالا از عصر ساسانیان که سپاهیان (اسپهان) در دشت حاصلخیز اطراف شهر گرد آمدند به این‏ نام خوانده شده است.

تحلیل الگوی استقراری شهرستان سمیرم در دوره انتقال از …

به منظور ارزیابی تحولات استقرارهای مورد مطالعه در دوران انتقال از ساسانیان به دوران اسامی، متغیرهایی نظیر فاصله آن ها از رودهای دایمی، شبکه های ارتباطی کهن، روستاهای …

اصل مقاله 443.74 K – پژوهش های باستان شناسی ایران – دانشگاه …

مجموعـه ی شـش جلـدی تاریـخ و فرهنـگ ایـران در دوران انتقـال از عصـر ساسـانی بـه … نام گـذاری اسـتان ها و تسـوهای آن شـرح نسـبتاً گویایـی دربـاره ی دل ایرانشـهر و علـت.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,