ZATM

مقاله ضرورت حرفه ای کردن مدیریت درجامعه

نقش مدیران حرفه ای در توسعه، ضرورت حرفه ای کردن مدیریت در …

نوع مقاله: مقاله پژوهشی. نویسنده. ناصر میرسپاسی. هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی. چکیده. در سال های اخیر بحث در مورد چگونگی انتخاب الگویی …

نقش مدیران حرفه ای در توسعه، ضرورت حرفه ای کردن مدیریت در …

در این مقاله متاثر از نظریه ی هنری مینتزبرگ ادعا شده است که برخلاف این تصور که … همچنین سعی شده است مفهوم حرفه ای کردن مدیریت و ضوابط ایجاد این حرفه مطرح …

نقش مدیران حرفه ای در توسعه ((ضرورت حرفه ای کردن مدیریت …

در این مقاله متاثر از نظریه هنری میتزبرگ ادعا شده است که بر خلاف این تصور که اقتصاد دولتی … نقش مدیران حرفه ای در توسعه ((ضرورت حرفه ای کردن مدیریت در جامعه)).

نقش مدیران حرفه ای در توسعه «ضرورت حرفه ای کردن مدیریت …

مدیریت بهره وری (علوم مدیریت سابق). نقش مدیران حرفه ای در توسعه «ضرورت حرفه ای کردن مدیریت در جامعه». نویسندگان: ناصر میر … دریافت مقاله تعداد دانلود : ۵۵۶.

نقش مدیران حرفه ای در توسعه «ضرورت حرفه ای کردن مدیریت …

(سرشناسه). وضعیت نشر …

مدیریت منابع انسانی و ضرورت نوگرائی حرفه ای :: مقاله در …

مقاله. عنوان. مدیریت منابع انسانی و ضرورت نوگرائی حرفه ای. نویسنده … از سوی دیگر حرفه ای کردن حوزه منابع انسانی باعث می شود که این حوزه جایگاه واقعی خود … بتوانند مشاوره درست بدهند چه آنکه مشاوره های غیر حرفه ای، امروز در جامعه علمی معتبر نیست …

نگاهی به آموزش، بهسازی و نقش آن در توسعه منابع انسانی :: …

در این مقاله به مفهوم آموزش و نقش آن در توسعه ی مدیریت منابع انسانی پرداخته شده است. … در حال حاضر این تفکر در جامعه جهانی و در عرصه‌های مختلف جایگاهی ندارد و آموزش جزء … هر سازمان برای نیل به اهداف خود به کارکنانی فعال و قابل انعطاف با شرایط مختلف … حرفه‌ای کردن حوزه منابع انسانی باعث می‌شود که این حوزه جایگاه واقعی خود را در …

ارائه الگوی توسعه حرفه‌ای مدیران گروه‌های آموزش بالینی – …

این مطالعه با هدف ارائه الگوی توسعه حرفه. ای. مدیران آموزش پزشکی در این سطح انجام شد. … این مقاله. برای مجله. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی. محفوظ است. … نیازمند تطبیق، با جریان تغییرات در جامعه هستند . … استانداردهای یادگیری بوده و نقش تأثیرگذاری در تحقق اهداف … هم طبیعتاً باید بروند به سمت پژوهش کردن.

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﭼﻜﻴﺪﻩ:

ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ : ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﻯ ﻧﻔﻮﺫ ﺩﺭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻛﺮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ، ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺩﺭﺳﺖ. ﮔﻮﺵ ﺩﺍﺩﻥ، …

جهانی شدن و مدیریت منابع انسانی

در این مقاله ضمن شناسایی ابعاد مختلف جهانی شدن و تعریف مدیریت منابع انسانی، چالش‌های … مسائل و معظلات فراملی و ارایه ایده آل ها و اهداف و علایق مشترک در سطح جوامع داخلی و عرصه … توسعه دادن و مدیریت کردن بر سازمانی جهانی، موجب توسعه در مدیریت بر … نظارت کنند، اما این مسئله‌ای نیست که موردنیاز مدیران حرفه ای منابع انسانی باشد.

تحقیق در مورد اهميت و ضرورت مديريت از نظر اسلام – دانلود مقاله

اهميت و ضرورت مديريت از نظر اسلاممقدمه چنانچه تاريخ زندگي بشر را مطالعه كنيم … مثلاً در چین باستان ، هدف ، تربیت کردن پیشوایانی بود که به فرهنگ و دانش قدیم … پدیده ای مشترک بین همه ملت هاست ولی شیوه های آن عمومیت و یکنواختی نداشته و به … قانون و شیوه هایی برای بهبود شرایط زندگی انسان و تلطیف پیوندها در جامعه و کاستن از …

اهميت اخلاق حرفه اي در حسابداري و مطالعات در حوزه اخلاقيات – …

مقالات نشریه ای مرتبط: رابطه جنسيت با اخلاق حرفه اي در جامعه دانشگاهي و حرفه حسابداري · ارزيابي تاثير اخلاق حرفه اي حسابداران مديريت بر ويژگيهاي کيفي …

درک مدیران مدارس از ماهیت و کارکرد تخصصی و حرفه ای خود

کلمات کلیدی: آئین نامه انتصاب مدیران مدارس، شرح وظیفه مدیر مدرسه، حرفه گرایی، … all electronic equipment are off, the laboratory and library door is locked and etc. … در جامعه دانش بنیان، از تاثیر مدیران و (…)ان مدارس، حتی فراتر از مرزهای مدرسه … لذا این مقاله در سه بخش، این موضوع را بررسی می کند: ابتدا، مدیریت مدرسه و اهمیت …

ﻣﺪارس ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ (ﻣﻄﺎ

اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺻﻞ. اﺟﺮاي. ﻃﺮح. ﭘﮋوﻫﺸﻲ. ﺑﺎ. ﻋﻨﻮان. آﺳﻴﺐ. ﺷﻨﺎﺳﻲ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ﻣﺪارس. در. ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن. ﺑﺴﺘﺎن. آﺑﺎد. ﻣﻲ … ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد. ﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﺎﻫﺪ … ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺪارس ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه اي در ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد و اﻳﻦ … ﮔﻴﺪﻧﺰ در ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻛﺎراﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﻣﺮوزي،ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي ﻛﺎرﻛﻨﺎن، اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻓﻨﻲ ، ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، روﻳ … ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن زﻣﻴﻨﻪ و اﻣﻜﺎﻧﺎت اداﻣﻪ ﺗﺤ …

ضرورت ارزشیابی دوره های آموزشی ضمن خدمت در کتابخانه ها … – …

رشد حرفه ای یکی از دغدغه های امروز مدیران سازمان ها در بحث آموزش و توسعه … از این رو در مقاله حاضر، ضرورت آموزش کارکنان به خصوص کتابداران و روشهای … به عبارت دیگر به هر گونه فعالیت یا تدبیر از پیش طرح ریزی شده ای که هدف آن آسان کردن یادگیری در یادگیرندگان است، آموزش گویند … *متخصص اطلاع رسانی در جامعه شبکه بندی شده.

مقاله نقش حسابداری در اجتماع

آشنا کردن دانشجویان با آیین رفتار حرفه‌ای و اصول اخلاقی و تاکید بر آن به‌طور … اهتمام جدی به جنبه‌های اجتماعی، رفتاری و اخلاقی حرفه حسابداری در جامعه توسط مدیران؛ و.

پيشينه، ضرورت ها و ويژگيهاي مديريت فرهنگي – راسخون

مي توان مديريت فرهنگي را فرآيند برنامه ريزي، سازماندهي، هدايت و (…)ي و نظارت بر مجموعه اي از فعاليت ها که در راستاي انتقال، تثبيت و ترويج و تکامل فرهنگي …

اهمیت روابط عمومی ونقش آن دربالندگی … – سازمان تبلیغات …

صاحب نظران معتقدند اگر نقش روابط عمومی را در ایجاد یا تقویت فرهنگ توسعه، بومی کردن سرمشق های توسعه، کشف و معرفی ظرفیت های جامعه، …

مقاله نقش آموزش بر بهره وری نیروی انسانی – آموزش مجازی پارس

مدیران آموزشی نه تنها باید نسبت به یادگیری کارکنان پاسخگو باشند، بلکه باید … شايد به طور رسمي و جدي، نخستين بار لغت «بهره‌وري» در مقاله اي توسط فردي به نام … مي كندـ فردي به اسم «ليتره» بهره وري را «قدرت و توانايي توليد كردن» تعريف كرد. … دكتر ابيلي در مقاله خود تحت عنوان «آموزش و بهسازي نيروي انساني، يك ضرورت …

بررسی و شناسایی عوامل مؤثر در فرآیند «توسعه دانشگاهی …

این شناخت به مدیران دانشگاهی یاری می رساند تا با نگاه و اندیشه ای عمیق بتوانند … که عامل‌های در دسترس بودن افراد حرفه‌ای و متخصص برای آموزش و تحقیق چه داخلی و چه … دیگر نیز، موضوع مدیریت و برنامه‌ریزی «توسعه دانشگاهی»، ضرورت نهادینه کردن … و هم‌ردیفان در جامعه علمی، دانشجویان و کارکنان دانشگاه و گروه‌های آموزشی مطرح گردید.

ﻧﻘﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ( ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ) در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﺳﺎﻧﻪ – فصلنامه رسانه

اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺧﻼﺻﺔ. ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن وﺿﻌﻴﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓِ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ روزﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎي ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ ﺗﻬﺮان و. ﺗﺄﺛﻴﺮ … اي. دارﻧـﺪ؟ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ. و ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ. رﺳـﺎﻧﻪ. ، ﺑـﻪ. وﻳـﮋه. ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت. ﺗﺎ ﭼﻪ. ﺣﺪ. ﻣ. ﺘﺄﺛﺮ. از. ﺷﺮاﻳﻂ. ﺳﻴﺎﺳﻲ. ﺣـﺎﻛﻢ … ﻛﺮدن. ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت. ، ﺳﺒﺐ. ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده. از روزﻧﺎﻣﻪ. و ﺧﺒﺮ ﺷﺪه . اﺳﺖ. در اﻳﻦ. ﻣﻴﺎن. ﻳﻚ. ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺻﻠﻲ … ﺑﺎورﻫﺎ اﻟﺰاﻣﺎً ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل. ﻋﻤﻮﻣﻲ. ﻫﻤﺮاه. ﻧ. ﻴﺴﺘﻨﺪ. و از ﺷﻴﻮه. ﻫﺎي. ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ. اﻳﻦ. ﺑﺎورﻫـﺎ …

مقاله موانع و مشکلات فراروی مدیریت اسلامی در جامعه ایران و …

عدم اشنایی مدیران و مردم با قابلیتهای مدیریت اسلامی و بی‌اعتقادی به کاربردی کردن آن

اصل مقاله 496.03 K – مطالعات راهبردی بسیج

بازتعریف کارکردهای اصلی دانشگاه در جامعه بر اساس آرمان های … مديريت دانش و پژوهش با عنايت به نياز روزافزون در خصوص هدايت جريان دانش … علوم، در مقدمه اين کتاب ضرورت پرداختن به بايسته های نظری دانشگاه تمدن ساز … و همكاران، 2011؛ زژدا، 2011، ص 503( 8)دراجسيک کارکرد انتشاراتی و کارکرد رشد حرفه ای … به درست کردن آدم همه.

مقاله (مدیریت آموزشی) – دانا

چکیده از بین انواع مدیریت، مدیریت بر سازمانهای آموزش و پرورش از اهمیت ویژه ای … بنابراین پایداری هر مدرسه در درجه ی اول در گرو مدیریت و چگونه اداره کردن آن است. … اهداف اساسی و کلی مدیریت آموزشی در یک سازمان آموزشی مثل مدرسه به شرح ذیل است: … می دهد، به شایستگی و لیاقت ، میزان کارآیی مهارت، دانش و اطلاعات علمی و حرفه ای خود در …

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,