ZATM

دولت سیاست‌های جدیدی برای بهبود و تقویت ارتباطات بین المللی دانشگاه‌ها ارائه دهد

دولت سیاست‌های جدیدی برای بهبود و تقویت ارتباطات بین …

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: ارتباط با اساتید … دولت سیاست‌های جدیدی برای بهبود و تقویت ارتباطات بین المللی دانشگاه‌ها ارائه دهد … نیاز است دولت سیاست های جدیدی برای بهبود و تقویت این ارتباط ارائه دهد تا …

دکتر «حسن قاسمی» استاد نمونه کشور – دانشگاه صنعتی …

دکتر حسن قاسمی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بیست و … و موفق به تدوین و چاپ ۱۲۰ عنوان مقاله بین المللی و ۳۰ عنوان مقاله داخلی شده ام. … نیاز است دولت سیاست های جدیدی برای بهبود و تقویت این ارتباط ارائه دهد تا …

راهبردهای موثر در بین‌المللی‌شدن دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ایر

ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮ ﺑﻴﻦ. ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ. ﺷﺪﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ. ﻫﺎ. ﺩﺍﺭ ﻣﻌﻨﯽ. ﺩﺭ ﻧﺒﻮﺩ. ﺣﺎﻟﯽ. ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﺮﺍﻱ. ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ، … ﺗﻘﻮﻳﺖ. ﻣﺒﺎﺩﻻﺕ. ﻋﻠﻤﻲ،. ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ. ﻭ. ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ. ﻣﻴﺎﻥ. ﻣﻠﻞ. ﻭ. ﻫﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ. ﺍﺯ. ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ. ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ. ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ. ﺷﺪﻩ. ﺍﻧﺪ. … ﺭﺍ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ. ﺗﻠﻔﻴﻖ. ﺍﺑﻌﺎﺩ. ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ، ﺑﻴﻦ. ﺑﻴﻦ. ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ. ﻭ. ﺟﻬﺎﻧﻲ. ﺩﺭ. ﺍﻫﺪﺍﻑ،. ﮐﺎﺭﮐﺮﺩﻫﺎ. ﻭ. ﻧﺤﻮﻩ. ﺍﺭﺍﻳﻪ. ﺁﻣﻮﺯﺵ … ﻱﻫﺎ. ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﺟﺪﻳﺪ،. ﺳﻴﺎﺳﺖ. ﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻭ ﺗﺎﺛﻴﺮﺍﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻓﺮﻫﻨ …

Untitled – IHEI

خارج از کشور به فعالیت های خود در این زمینه ادامه می دهد … سازی دانشگاه همانا منافع اقتصادی، زبان آموزی و تحصیل علم، تقویت و بهبود … برنامه های جذب دانشجویان خارجی، تاسیس رشته ها و ارائه مدارک به زبان انگلیسی از … دفتر رواط بین الملل دانشگاه در حقیقت کانال ارتباط … در حقیقت طرح نتایج کارهای مطالعاتی جدید در کالسهای درس.

طــرح تحــول راهــربدی 1395-1404 – دانشگاه تربیت مدرس

فعال بیـن المللی … دانشگاه تربیت مـدرس هدف خود را در طرح تحول راهربدی تا 1404، … و بخش مهمی از روال هال های برنامه تحول نیز به توسعه منابع انسانی و تقویت ارتباطات … تربیت مدرس را رقم خواهد زد تا به تدریج خود را از یک دانشگاه با اقتصاد دولت پایه، به … پیش روی دانشگاه قرار می دهد تا به سطح جدیدی در آموزش عالی کشور ارتقا یابد.

طراحی الگوی کارکرد پژوهشی دانشگاه‌ها با رویکرد صنعت‌یاری

پیوند میان دانشگاه و صنعت از دیرباز جزء دغدغه‌های سیاست‌گذاران بین‌المللی بوده است. … امروزه، توجه به تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی، کارآفرینی دانشگاهی و ارتباط دانشگاه و … و دانشگاهی، درجهت صنعت‌یاری، الگویی جامع برای دانشگاه‌های کشور ارائه دهد. … در مراکز دانشگاهی، دو سیاست اصلی فعالیت‌های علمی را پی‌ریزی و تقویت می‌کند.

دانشگاه تهران

مدیریت دولتی, مدیریت …

بررسی موانع و راهکارهای بینالمللی شدن برنامههای آموزش عالی …

همچنین نظرات اعضای هیات علمی با مرتبه های دانشگاهی مختلف در مورد تاثیر راهبرد سیاستگذاری بر بین المللی شدن دانشگاه ها در حوزه فنی مهندسی معنی دار نبود در حالی …

ارائه چارچوبي از ابزارهاي سیاستي علم و فناوری، با استفاده از …

دانشجوي دکتري سیاست گذاري علم و فناوري دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. … و روابط بین سازمان هاي دولتي نیز ابزار نامیده مي شود )Montjoy, O’Toole, 1990(. … آن به دست نمی دهد و طبقه بندي ابزارهاي سیاستي تنها با خالقیت سیاست گذاران محدود مي شود … پرورش نیروي انساني متخصص در چارچوب بهبود کیفیت و کمیت دانشگاه ها(.

راهبرد‌های مورد نیاز نظام آموزش عالی ایران در عصر جهانی شدن

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و ارائه استراتژی‌های مورد‌نیاز نظام آموزش عالی ایران در عصر … علم، فناوری و ثروت، افزایش مبادلات علمی و دانشگاهی در سطح بین‌المللی است. … ب) جهانی‌شدن به معنای آزادسازی: میزان تعریف جهانی‌شدن در ارتباط با فرایند حذف … و سیاست‌ها که از طریق توانایی‌های ایجاد‌شده با فناوری‌های جدید تسهیل شده‌اند، به …

بررسي راه هاي بهبود عملكرد پژوهشي اعضاي هيئت علمي در علوم …

نتايج نش ان داد كه بهبود عملكرد پژوهش ي اساتيد در علوم انساني از طرفي نيازمند انجام. اصالحات در … مؤسس ات علمي بين المللي و منطقه اي به عنوان دانشمند معرفي مي گردند، هيچ يك به … دانشگاهي در مقايسه با نقش دولت فدرال، در افزايش بهره وري پژوهشي گروه ها از اهميت … تقويت ارتباطات علمي پيوس ته ميان مراكز دانشگاهي در امر.

روابط عمومی و امور بین الملل – دانشگاه صنعتی شاهرود

استفاده از ارتباطات و همکاری های علمی بین المللی در راستای تقویت حماسه سیاسی. … انجام کلیه فعالیتهای مرتبط با بهبود شامل: تعیین اهداف براساس سیاستها و استراتژی های کلان … نوآوري‌، خلاقيت‌ و طراحي‌ فعاليت هاي‌ جديد در قلمرو وظايف‌ روابط عمومي‌.

مطالعه تطبیقی سیاست‌های علمی کشورهای ترکیه و مالزی با …

سیاست گذاری علمی در ارتباط مستقیم با سرنوشت مردم، گروه های … طریق واحدهای تحقیق و توسعه( و دولت ها )عمدتاً از طریق دانشگاه ها و مؤسسات دولتی … اخیر به منظور ارتقای سطح کیفی و بهبود جایگاه بین المللی، اختیارات بیشتری به دانشگاه ها … نشان می دهد، می توان گفت مدیریت منابع مالی پژوهش در مالزی به صورت از باال به پایین.

بررسی و شناسایی عوامل مؤثر در فرآیند «توسعه دانشگاهی …

بدین جهت، بررسی و شناخت عوامل تأثیر گذار در فرآیند توسعه دانشگاهی می‌تواند … آمده از این مطالعه، مقوله ها و عوامل اصلی و فرعی مؤثر در توسعه دانشگاه‌های دولتی در کشور … 2عامل محیط بین المللی و همچنین 4 عامل زمینه‌‌ای و زیر ساختی(تسهیل گر) می‌باشد. … منظور ارایه خدمت به جامعه است و دانشگاه‌ها بایستی به بهبود ارتباط آموزش و پژوهش و …

وظايف‌ و اختيارات‌ واحدهای دانشگاه | دانشگاه صنعتی شیراز

تعيين‌ خط مشي‌ اجرايي‌ دانشگاه‌ در قالب‌ سياستهاي‌ علمي، آموزشي‌ و پژوهشي‌. … ايجاد ارتباط اداري بين رئيس دانشگاه و واحدهاي متبوع، اعم از شفاهي و كتبي و پيگيري آنها. … ارتباط انجمن ها و هیأت های علمی دانشگاه با مجامع علمی بین المللی و دانشمندان خارجی با … برنامه ریزی و ارائه طریق برای بهبود روشهای انجام کار و تحول اداری و بهره وری.

اصل مقاله 1.14 MB – فصلنامه مدیریت توسعه فناوری

یافته های پژوهش نشان می دهد که بین میانگین وضعیت موجود )ادراکات. پاس خ … دانشگاه و … نقش دولت در سال های اخیر در ایجاد ارتباط بین دانشگاه و صنعت کمرنگ بوده است. از … ملی، منطقه ای و بین المللی و توس عه ی سیاست گذاری شده است. … نوآوري فردی با تشخیص مسئله و ارائه ایده ها یا راه حل های جدید و قابل قبول آغاز می شود.

دوره مدیریت روابط بین الملل – فن پردازان

دوره مدیریت روابط بین الملل یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زير گروه شاخه … مطالعه روابط بین المللی شامل بررسی تعاملات دولت ها و سیاست های خارجی در نظام جهانی … برانگیز دولتی، سازمان های بین المللی، سازمان های غیر دولتی، مشاوره، دانشگاه ها و … متدها و روش های جدیدی را، بر اساس استانداردهای جهانی به دانش پذیران ارائه می دهد .

رویکرد سیاست خارجی دولت یازدهم نسبت به نظم و امنیت منطقه …

با روی کار آمدن دولت ‌یازدهم، نگاه دستگاه سیاست‌گذار خارجی به موضوع نظم از یک نگاه … بر این اساس، نقش تحولات جدید ژئوپلیتیک منطقه بر نظم نوین سیاسی، اجتماعی و … گفتمان اعتدال سعی در بهبود روابط خود با کشورهای خاورمیانه خصوصاً کشورهای عربی … عقلانی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی ارائه دهد.

اصل مقاله 414.58 K – فصلنامه سیاست خارجی

روابط بین المللی و دیپلماسی جهانی نیز از این شئون مستثنی نیست. اکنون. اهداف سیاست خارجی تنها از مسیر دیپلماسی رسمی و روابط انحصاری دولت ها با … ارتباطی از جمله رسانه های جمعی و اجتماعی خلق شده است و شرایط جدیدی که … بتواند ارزش هایی که دیگران مایل به پیروی از آنها هستند را ارائه دهد، آنگاه این … بهبود وجهه هر کشور در جامعه.

المللی های علمی بین همکاری ی های ارتقا راهکار کشور آموزش …

راهکارهای ارتقای آموزش. عالی، همکاری های بین المللی، نظام آموزش عالی، دانشگاه دولتی، دانشگاه آزاد … سیاستهای مربوط به آن در قرن ۲۱ قرار گیرند تا به مرور بتوانند به حد. ۲۱۹ … فناوری های اطلاعات و ارتباطات در سراسر اصلاح برنامه تجدیدنظر در برنامه ها و بهبود … و برای ایجاد نهادهای جدید و یا تقویت نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون.

سیاست خارجی آمریکا و تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران

در این مقاله پس از ارائه یک چارچوب تئوریک مبتنی بر نظریات روابط بین الملل تلاش می‌شود، … دانشیارگروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه گیلان … راه را برای تحلیل موقعیت و اتخاذ تصمیم‌های مؤثر برای بهبود جمهوری اسلامی ایران هموار سازد. 1. … این مقاله کوشش دارد تا پنجره جدیدی را بر مطالعه سیاست خارجی تحریم آمریکا علیه …

اصل مقاله 6.95 MB – مطالعات حقوقی – دانشگاه شیراز

این نوع دیپلماسی، در کل، جزئی از سیاست خارجی و کنش های بین المللی یک. کشور به شمار می رود و از نزدیک در ارتباط با سایر بخش های کنش دیپلماتیک (سیاسی و … پیشنهادهایی برای بهبود نوع نگاه و ابزارهای مربوط به دیپلماسی اقتصادی ارائه داد و کشور را … تجلی این تحول در کنشگری دولت ها در نظام اقتصاد سیاسی جهانی، گذار از.

جایگاه و نقش قدرت فرهنگی در سیاست خارجی و تاثیر آن بر …

کلید واژه ها: سیاست خارجیتحولات جهانیسیاست جهانیفرهنگ مقاومتقدرت فرهنگی (قدرت نرم) … از این رو، کسب وجهه و اعتبار بین‌المللی و نفوذ در افکار عمومی و به عبارتی، … اهمیت مقولة فرهنگ در دست‌یابی به اهداف و بهبود روابط میان دولت‌ها است؛ به نحوی که … آن چه در این ساحت، تقویت کنندة سیاست جدید می‌باشد، احیای ارزش‌ها و فرهنگ است.

فهم دولت ـ ملت در نظريه هاي روابط بين الملل

استاد علوم سیاسي و روابط بین الملل، عضو هیأت علمي دانشگاه شهید بهشتي. … مختلف روابط بین الملل و شناخت قوت و ضعف هاي هركدام در ارايه فهمي مناسب از دولت ـ ملت، اين مقاله تالش … ارتباط با دولت است را نیز مورد بررسي قرار مي دهد. … هستند و در كل براساس نظريه رئالیسم، سیاست بین الملل 3و از اين طريق افزايش ضريب امنیت و …

دانشگاه‌های دولتی و چالش درآمدزایی – خبرگزاری آنا

منابع درآمدهای اختصاصی دانشگاه‌های سطح یک از‌کجاست؟ … عملکرد» و «ایجاد منابع پایدار جدید دولتی و غیردولتی برای آموزش عالی» را … قراردادها و دانشجویان بین‌المللی به عنوان منبع سوم درآمدی ما هستند که روی آنها کار … ما باید دانشجویان بین‌المللی داشته باشیم و در حوزه داخلی هم ظرفیتی وجود دارد که خدمات بهتری ارائه دهد.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,