ZATM

این آتش جهان سوز، روح ما را خراشید

آتش دنیا چه تفاوتی با آتش قیامت دارد؟ – YJC

کیفیت عذاب و آتش قبر و قیامت با آتش دنیا فرق دارد؛ آتش دنیا خارج از بدن انسان می‌آید و ظاهر و بدن را می‌سوزاند اما آتش برزخ از درون گناهکار شعله‌ور می‌شود؛ اول درون و روح و … و ابهامات بسیاری برای ما به وجود می‌آید و هر فردی علاقه دارد بیشتر از این … البته همین سؤال درباره عذاب جهنمی‌ها در قیامت کبری و سوخت و سوز آنها به …

بررسی اوضاع و خصلت‌های روح انسان در عالم برزخ/ آیا بعد از …

چون ما تا زمانی که در این دنیا هستیم، اجازه و اختیار داریم به هر جایی که خواستیم نقل مکان کنیم و هر کاری انجام بدهیم. اما در عالم برزخ مانند این دنیا …

محتشم کاشانی‌ – ویکی حسین

پس از این تشویق، محتشم، ابتدا در استقبال از هفت بند ملا حسن کاشی … آن دم فلک بر آتش غیرت سپند شد, کز خوف خصم در حرم افغان بلند شد … کاش آن زمان ز آه جهان سوز اهل بیت‌, یک شعله برق خرمن گردون دون شدی … روح الامین نهاده به زانو سر حجاب‌, تاریک شد ز دیدن آن چشم آفتاب … عروس مه گسسته موی خود را, خراشیده به ناخن روی خود را.

روح – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

انگاره (مفهوم) روح هر کس و جان او، بیشتر با هم همپوشانی دارند چنان‌که هردو یا … های مغزی و عصبی ما و همچنین در گستره پیرامون ما پیوسته در کار است (از روی شناخت کم، … با کاربرد این ابزارها زندگی برایشان ساده تر و شناخت جهان برایشان آسان‌تر می‌شود.

گنجور » حاشیه‌ها » صفحهٔ ۲۳۸۸

شکل بی غلط این شعر در صفحات ۴۶۸ تا ۴۷۲ جلد اول هفت دیوان محتشم کاشانی چاپ مرکز پژوهشی میراث مکتوب به تصحیح دکتر عبدالحسین نوایی و مهدی … بحر اشک ما درین غرقاب بی ‌طوفان چراست … مردم و جن و ملک ز آه نبی در آتش اند … خراشیده به ناخن روی خود را … کاش آن زمان ز آه جهان سوز اهل بیت … از انبیا به حضرت روح‌ الامین رسید

گنجور » حاشیه‌ها » صفحهٔ ۲۵۳۹

حافظ آنچه از لسان الغیبی خود یافته هست همه از قرآن است و این نیز به اعتراف خودش در اشعارش می باشد. عبی در تاریخ ۲۳ … بحر اشک ما درین غرقاب بی ‌طوفان چراست اینک اینک قبه پر … مردم و جن و ملک ز آه نبی در آتش اند … خراشیده به ناخن روی خود را … کاش آن زمان ز آه جهان سوز اهل بیت یک شعله … از انبیا به حضرت روح‌ الامین رسید کرد این …

دریافت مقاله

دهند و آتش هجر در جهان مشتاقت اندازند تا | … و مگر هستی غیر از این سوز و ساز است و … نی را نوازش کرد و من را دل خراشید … این معنی که قبل از آن که روح ما از خداوند جدا.

شعرباران – Telegram

آنروز که آتشِ محبت افروخت عاشق ، رَوِشِ سوز ، زِ معشوق آموخت از جانب دوست ، سرزد این سوز و گُداز … ای سرخ گشته از تو به خون، روی زردِ ما … جهان جوان شد و یاران ، به عیش بنشستند … پاشید نمک، جانِ خراشیده ی ما را. … مُرده آن روح ، که فرمانبَرِ پیکر گردد

شعر و دکلمه سیروس عبدی – Telegram

آورِ تو … تا عافیت ، روحِ جهان را نشئه کرده تا بردگان در … تو و سوزِ سینه تو و داغ دشمن من و میل … تراشیده مویِ خراشیده پیکر نفس می …

تک به تک، خبر و تحلیل ورزشی

این آتش جهان سوز، روح ما را خراشید … زخم هایی که جدا از تلخی های جسمی اش برر روح ما خورد و هیچ مرحمی نیز جز گذر زمان برای آن نداریم. زخم هایی که این روزها کرونا بر روح ما …

اشعار مناسبتی-روز عاشورا | پایگاه خبری رسمی بلاغ

ز هجر تو صورت به ناخن خراشد … از چشم اهل آسمان خون دل ریزد از سنگ‌هـای کربلا این ندا خیزد … وقت آن است که از جسم جهان جان برود … بی‌تــو چـو شمـع محفـل سـوزم در آتش دل در دیده اشک خونین درسینه آه سردم … سـلام مـا بر تو که خود روح دعایی حسین! … یک‌سـره از سوز درون گریه کنید بر تن غرقه به خونش همه خون گریه کنید

زندگی نامه – دانشگاه امام صادق علیه السلام – اداره کل روابط عمومی …

زندگی نامه شهید سیروس (روح الله) سوزنگر … سیروس درسال ۱۳۴۷ در یک خانواده مذهبی در دزفول دیده به جهان گشود. … در بین راه ایشان بشدت زمین خورد و کف دستهایش با خراشیده شدن بر روی یخهای … و این در حالی بود که از هر طرف آتش انواع تیرها و خمپاره‌ها و منورها بر سر ما … رب یک عشوه ز صدها آموز یا به نازی به دل اندر می سوز

اصل مقاله 371.46 K

ﻧﮕﺎه ﻣﻮﻻﻧﺎ در ﺧﺼﻮص رﻧﺞ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ در زﻧﺪﮔﻲ اﻳﻦ. ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﺑﺎ ﻧﻮﻋﻲ. « … اﻳﻦ آﺗـﺶ ﻛـﻪ در ﻧـﻮاي. ﭘﺮ. ﺳﻮز ﻧﻲ … ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻮﻟﻮي، ﺑﻮدن اﻧﺴﺎن در اﻳﻦ ﺟﻬﺎن ﻓﻲ. ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺴﺘﻲ … ﺳﻮز و ﻣﻌﻠﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش روح اﻧﺴﺎن. ، از رﻧﺞ … ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﻫﺮ ﭼﻴﺰي ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻮﺳﺖ آن را ﺷﻜﺴﺖ ﻳـﺎ ﺧﺮاﺷـﻴﺪ؛.

کتاب اول آدم و حوا – هفت آسمان

در سومین روز آفرینش، خدا باغ را در مشرقِ زمین احداث کرد; در جایى از مرز خاورى جهان … پیش از این ما فرشتگان تسبیح گوى آسمان را مى دیدیم و آنان نیز به ما مى نگریستند. … و آدم خود را از بالاى آن کوه پرتاب کرد، به گونه اى که چهره اش درید و پوست بدنش خراشیده شد. … آدم و حوا از سوز آتش فریاد بلندى کشیدند و گفتند: «خداوندا، ما را نجات ده!

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

ﻛ م ﻣﻮزون اﻇﻬﺎر ﻛﻨﺪ, ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﻌﺮ آﻏﺎز ﻣﻲﺷﻮد; اﻣّﺎ آﻏﺎز اﻳﻦ ﺳﺮاﻳﺶ, در ﺟﻬﺎن; ﺣﺘﻲ در ﻛﺸﻮر ﻋﺰﻳﺰ. اﺳ ﻣﻲ ﻣﺎ, اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﻣﻬﺪ ﺷﻌﺮ و ادب اﺳﺖ ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻦ روﺷﻦ ﻧﻴﺴﺖ/ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻋﻮﻓﻲ در ﻟﺒﺎب ا ﻟﺒﺎب. ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ ﺷﺎﻳﺪ … اي روح ﻋــــــﻈﻴﻢ رﺳــــﺘﻪ از ﺑــــﻨﺪ. ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ … ﺣﺮﻳﺺ و ﺟﻬﺎن ﺳﻮز و ﺳﺮﻛﺶ ﻣﺒﺎش زﺧــــﺎ ﻙ آﻓــــﺮﻳﺪﻧﺪت آﺗﺶ ﻣـــﺒﺎش. ﭼــــﻮ ﮔـــﺮدن … ﺧـﺮاﺷـﺪ ﮔـﺮ ﺳـﺮ ﺧـﺎري ﺗـﻮ را ﭘـﺎي ﺑــــﺮآﻳــــﺪ از ﺟﮕـــﺮ اﻓــﻐ …

برگزیده اشعار احمد شاملو – معارف گیاهی – قائمیه

از این سبک به شعر سپید یا شعر منثور یا شعر شاملویی یاد کرده اند. … بیشترین عشق جهان را به سوی تو می آورم … دلتان را بکنید، که در سینه ی تاریخِ ما … خونِ نظامی ها وقتی که منتظرِ فرمانِ آتش اند ، … از سوزِ سرد و سرکشِ غارتگرِ زمان … و بدین گونه، روحِ مرا به رُکسانا روحِ دریا و عشق و زندگی باز رساند. … ژیغ ژیغش می خراشد جانِ مرغ.

دکتر مهدی حمیدی | BaharIran Newspaper

( این شعر به طور کامل درکتاب« اشک معشوق» انتشار یافته است ) … تارهاي وجودش را به آتش كشيد و چون نقاش زبر دستي تصاوير گوناگوني در ذهن وی آفريد . … و زيبايي خلقت مي باشند ،به دنيا آمد و آهنگ عاشقانه خود را به گوش عشاق اين جهان زمزمه كرد. … او به يادگار مانده ؛ دفتر عشق و مستي است و از روح درد مند و پر غوغاي جواني حكايت مي كند …

اشعار حسيني

این فضا دارد هنوز از آه مظلومان اثر, گر ز دود آه ما عالم سیه گردد رواست … کاش آن زمان ز آه جهان سوز اهل بیت, یک شعله‌ی برق خرمن گردون دون شدی … با آن که سر زد آن عمل از امت نبی, روح‌الامین ز روح نبی گشت شرمسار … بی‌اختیار نعره‌ی هذا حسین زود, سر زد چنانکه آتش ازو در جهان فتاد … عروس مه گسسته موی خود را, خراشیده به ناخن روی خود را.

دفتر سوم مثنوی معنوی – سیتی سنتر معنوی استاد هیچ, مولانا …

حلق بخشد جسم را و روح را حلق بخشد بهر هر عضوت جدا. اين گهى بخشد كه اجلالى … از حديث اين جهان محجوب كرد غير خون او مى‌نداند چاشت خورد … بر درش ماندند ايشان پنج روز شب به سرما روز خود خورشيد سوز. نى ز غفلت … لاف تو ما را بر آتش بر نهاد كان سبيل چرب تو بركنده باد … كيست آن ظالم كه از باد و بروت ظلم كرده ست و خراشيده ست روت‌.

ﻣﻘﺮرات اﻳﻤﻨﻲ وﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ HSE ﺪﺣاو

. ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺗﺶ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ ﻣﻮادي از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﺎﻏﺬ،ﭼﻮب،ﭘﺎرﭼﻪ،وﺣﺘﻲ ﻻﺳﺘﻴﻚ وﭘﻼﺳﺘﻴﻚ وﻧﻈﺎﻳﺮ آن. ﺑﺎﺷﺪ … ﺳﻘﻮط اﺷﻴﺎء روي ﭘﺎ، ﺧﺮاﺷﻴﺪﮔﻲ، ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣ …

عشق و اندوه در سروده‌های ابراهیم منصفی – پژوهشنامه فرهنگی …

شـعر فارسـی در طـول تاریـخ هـزار سـاله ی خـود، نـه تنهـا روح ایرانـی را تسـخیر کـرده و … شــکوه می کــرد و مــا ســتم دیدگان روزگار، زبــان حــال درد خــود را در ایــن شــکوه و زاری … بدیهـی اسـت برای دسـت یابی به ژرفای تفکر و جهان نگری هر شـاعر، باید بـه درونمایه … با نگاهی گذرا به مثنوی عاشقانه ی او بازتاب این عشق جان سوز را می بینیم:.

ﺑﺮر ﺳﻲ ﺗﻄﺒﯿ ﻘﻲ ا ﺷﻌﺎر ﺳﺰاﯾﻲ ﮐﺎراﮐﻮچ و ﻗﯿ ﺼﺮ ا ﻣﯿﻦ ﭘﻮر – DergiPark

اﯾﻦ دو ﺷﺎﻋﺮ. ﺑﺮاي ﺧﻠٰ آﺛﺎر ﺧﻮد از ﺑﺰرﮔﺎن ادب ﺗﺮك و. ﻓﺎرس ﺗ. ﺄﺛﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘ. ﺎﻟﻪ … روح و ﻣﻠﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ ﺷﻌﺮى* ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ … رﻗﺺ آﺗﺶ. 18. رﻗﺺ آﺗﺶ در ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب در ﺳﺎل. 2:98. ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽ رﺳﺪ. ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺎ ﯾﺎدآورى ﺧﺎﻃﺮات … ﺳﻮز ﻧﺴﯿم ﺳﺤﺮى ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ … ﺧﺮاﺷﺪ. ﺑﺎ. ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﻣﺮگ ﺑﻪ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ. » اﻣﯿﻦ ﭘﻮر در اﺷﻌﺎر ﺧﻮد ﺿﻤﻦ ﺑﺎور ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧي ﺑﺮﺗﺮ از اﯾﻦ. ﺟﻬﺎن، ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺎوداﻧﮕي ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻧﯿﺰ ﺗﺄ.

انواع آداب و رسوم در ديوان شمس و تحليل انگيزه هاي آن

رفتار دلیل م. نطقی یا دستور صریح یا قانون مدونی وجود ندارد. ) روح. االمینی،. 9300. : ص. 923 … باز نماید که آیا مولوی نیز صرفاً به این دلیل که خواه ناخواه تحت تأثیر محیط و جامعه … سوز دل شاهانه خورشید بباید. جج … رقصی کنیدای عارفان چرخی زنیدای منصفان. در دولت شاه جهان آن شاه جان. افزای ما … آتش زنم اندر تتق تا چند ستیاری کنم. )ج.

شعرباران نیست هوای آتشم بیچاره عشق نمی نیاوَرَد …

ز قَفای من و تو، گِرد جهان را بسیار دی و اسفند ، مَه و بهمن و … روح باید ، که از این راه توانگر گردد نخورَد هیچ توانگر ، غم … دامن مزن این آتشِ پوشیده ی ما را ناگاه به باغ تو … پاشید نمک، جانِ خراشیده ی ما را. … بارم ده از کَرَم سوی خود، تا به سوز دل در پای، دَم به دَم …

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی …

(س 1) بعضى ها مى گويند سادات در جهان آخرت به آتش دوزخ نمى سوزند. … (س 26) آيا زنجير زدن به پشت، سيلى زدن به صورت و يا سينه زدن كه منجر به زخم شدن و خراشيدن و . … در معصيت كه روح بلند عزاداران حسيني از اين گونه پليدى ها مبرّا و منزه است و خداوند ما را جزء دوستداران اباعبدالله الحسين(عليه السلام) و عزادارانش كه با سوز واحساسات بر …

دانلود

و ﲨﻌﻴﺖ و اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﻓﻜﺮ و ﻋﻘﻞ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ ﻛﻤﱰ از آﻧﺎن ﻧﻴﺴﺖ، ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﻣﻌﺎدن ﺟﻬﺎن در ﳑﺎﻟﻚ. اﺳﻼﻣﻰ اﺳﺖ، … زﺑﺎن و دﺳﺖ و ﭘﺎ و روح و ﺟﺎن ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش و ﺷﻜﻢ و ﺷﻬﻮت اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از ﻃﺮﰱ ﺟﺴﻢ و ﺑﺪن ﺑﺮ اﺛﺮ … ﮔﲑﻧﺪ ﺑﺮاى ﺧﺎﻣﻮش ﻛﺮدن اﻳﻦ آﺗﺶ ﺳﻌﺎدت ﺳﻮز و ﺷﻘﺎوت ﺳﺎز، ﺗﻮاﱏ در … ﺧﺮاﺷﺪ و اﺣﻴﺎﻧﺎً ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,