ZATM

اهمیت به نماز در سیره شهید باقـــری

نماز در سیره شهدا – اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل

همسر شهيد حاج محمد ابراهيم همت مي گويد: «ابراهيم بعد از چند ماه عمليات …

سخن ارزشمند شهید باقری در اهمیت نماز اول وقت +تصویر – YJC

شهید حسن باقری سخن زیبایی در خصوص اهمیت نماز اول وقت داشت که آن را … وصیت نامه و آثار به جا مانده از شهدای دفاع مقدس باعث شناخت آنها از نگرش و …

نماز و آثار آن در سخنان، سيره و وصيت نامه های شهداء

پژوهش شناخت سيره و وصيت نامة شهداء در مورد فريضة واجب نماز است كه اين. بزرگواران اهتمام … روايات زيادی وجود دارد كه اهميت نماز را بيان می كند، در. اين نوشتار به … شهدا در مورد نماز. شهدا دين اسالم را فرا گرفته بودند و با تمام همت به آن عمل می كردند. … قبل از اذان حاج آقا بيانی امام جمعة محترم زابل جهت اقامة نماز وارد مسجد شدند. شهيد به. احترام امام …

اهمیت شهید حسن باقری به مکان نماز – خبرگزاری دفاع مقدس

گفتم: زمین این طرف چمنیه، بیا این جا نماز بخوان. گفت: اون جا زمین کسیه، شاید راضی نباشه.

خودتنبیهی شهید باقری برای قضاشدن نماز – خبرگزاری آنا

شهید باقری در دوران سربازی دو ماه صبح تا ظهر آب نخورد تا یادش نرود که دو ماه پیش، یک شب نمازش قضا شده است. به گزارش خبرنگار حوزه حماسه و مقاومت …

نماز اول وقت در سیره شهدا – پرسمان

همسر شهید حاج محمد ابراهیم همت می گوید: «ابراهیم بعد از چند ماه عملیات به خانه آمد. سر تا پا …

تجلي نماز در سيرة بزرگان – مرکز مطالعات و پاسخگویی به …

پس از بحث و بررسي مسائلي در باب نماز و جايگاه و اهميت آن در اسلام و فضائل و آثار و … در نظر داريم كه اهميت آن را در زندگي و سيرة عملي علما و بزرگان و مردان الهي جويا شويم. … اينكه همه همت لامذهبان و بي‎دينان در حلّ مشكلات اخلاقي و روحي خودشان خلاصه مي‎شود. … بارز شهيد رجايي (رياست محترم جمهوري اسلامي ايران) اهميت ايشان به خواندن نماز در …

نماز در سیره علما و شهدا – مرکز تخصصی نماز

هدیه ی ما به شهدا و حاج قاسم سلیمانی … خاطره آخرین نماز شهید حمید باقری در عملیات کربلای 5 [01:01] … دسته : اهمیت و جایگاه نماز,نماز در سیره علما و شهدا,نواهنگ نماز.

شهید ابراهیم هادی و نماز اول وقت- اخبار فرهنگی – اخبار تسنیم …

به گزارش خبرگزاری تسنیم، جمعی از دوستان شهید ابراهیم هادی می گویند: محور همه … رفتار او ما را به یاد جمله معروف شهید رجائی می انداخت:به نماز نگویید کار دارم به کار بگویید وقت نماز است. … یکبار حرف از نوجوان ها و اهمیت نماز بود.ابراهیم … سرلشکر باقری: اقتدار و تاثیرگذاری راهبردی سپاه عامل تحقیر و انزوای دشمنان.

ویژه نامه نماز معراج مؤمن

در این ویژه نامه به نماز؛ در کتاب و سنت و سیره بزرگان دین، آثار و برکات … اهمیت دادن به نماز در سیره امام حسن عسکری علیه السلام … حتی یک نفر از جوانان و نوجوانان کشور، در نماز سهل انگاری نکند همت گمارید. … سیره شهیدان شب زنده دار.

نماز اول وقت در سیره شهدا – تبیان

همسر شهید حاج محمد ابراهیم همت می گوید: «ابراهیم بعد از چند ماه عملیات …

اﺳﺘﺎن ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺟﻨﮓ ﺷﻬﺪاي ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺮرﺳﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﺎ – پژوهشی پاسداری …

. 235. ﺑﺮرﺳﯽ. دﯾﺪﮔﺎه. ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ. ﺷﻬﺪاي. ﺟﻨﮓ. ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ. اﺳﺘﺎن. ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه. ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد. وﺻﯿﺖ … ﺿﺮورت دارد . ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺣﺎﺿﺮ. ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از. ﭘﮋوﻫﺸﯽ از. ﻧﻮع اﺳﻨﺎدي و ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺗﺤﻠﯿﻞ. ﻣﺤﺘﻮا. ﻋﻤﻘﯽ، در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ … ﺑﺎﻗﺮي. (. 1382. ) ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ. : ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﻌﻨﯽ. ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺧـﺪا ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان رب ﯾﮕﺎ. ﻧـﮥ اﻧـﺴﺎن و … ﺷﻬﯿﺪ ﻋﺰﯾﺰ ﻋﻠﯽ ﭘﻮر ﺣﯿﺪرﯾﺎن ﭘﺲ از ﺳﻔﺎرش ﺑـﻪ ﺗﻘـﻮا و. ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز. ،. ﻣﺮدم را ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﻋ …

فرماندهان دفاع مقدس

»همـه شـجاعانه بـه آقا اقتـدا کـرده و بر جنـازه شـهید یزدانـی نمـاز می خواندیم. دقیقـاً ماننـد روز … داسـتان زندگـی شـهید »همـت« از زبـان نزدیـکان و همرزمـان نزدیک به اوسـت. کـه خاصـه و … کتــاب، یکــی پرداختــن بــه ســیره دوســتان شــهید او ازجملــه ســردار شــهید. مهنـدس »محمـود … اهمیـت مطالعـه دربـاره شـهید »چمـران« به ایـن برمی گـردد که دانشـمندی.

بیانات پس از اقامه نماز در جمع برخی از شخصیتهای فرهنگی …

به نظرم شرح حال ایشان …

عمل به مبانی تربیتی ائمه؛ گامی در جهت گرایش به نماز در جامعه …

شهید باقری استراتژی جنگ را تغییر داد … وی در ادامه خطاب به اهالی هنر و رسانه بیان کرد: دفاع مقدس، سیره شهدا، خاطرات و حماسه های آن ها … البته با توجه به اهمیت موضوع بالا رفتن قیمت گوشت قرمز و گوشت مرغ، سازمان جهاد کشاورزی استان …

بررسی نقش گرایش به اقامه نماز و هوش معنوی بر سلامت روانی …

ﻫﺪﻑ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ، ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻧﻘﺶ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﺑﻪ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﺯ ﻭ ﻫﻮﺵ ﻣﻌﻨﻮﻯ ﺩﺭ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻧﻰ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ … ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﺗﺮﺑﻴﺘﻰ ﻧﻤﺎﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺁﻳﺎﺕ ﻭ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﺩﻳﻨﻰ … ﺍﻗﺎﻣﺔ ﻧﻤﺎﺯ ﻳﻚ ﺭﻭﺵ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻭ ﺳﻴﺮﻩ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮ ﺍﺳﺖ … ﺍﺩﻳﺐ ﺣﺎﺝ ﺑﺎﻗﺮﯼ، ﻣﺤﺴﻦ. (۱۳۷۹). … ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﯼ ﻭ ﻣﺎﻣﺎﻳﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺷﻬﻴﺪ.

نقش حوزه‌های علمیه در تبیین بیانیه گام دوم پر رنگ تر از …

حوزه/ حجت الاسلام باقری گفت: نقش حوزه‌های علمیه در تبیین بیانیه گام دوم … بردن اهداف گام دوم در جامعه، از وظایف مهم حوزه‌های علمیه است، یادآور شد: اگر حوزه به دنبال آن … وی خاطر نشان کرد: باید همانند شهید اول‌ها و دوم‌ها خودمان را فدا کنیم، تا اهداف عالی … را با مردم خواهد داشت، و لذا نتیجه‌اش گریزان شدن مردم از مسجد و نماز خواهد بود.

راهکارهای تربیت عبادی نوجوانان | پژوهش های معنوی: معنویت …

تربیت عبادی نوجوانان اهمیت خاصی در نظام آموزشی و تربیتی اسلام دارد و یکی از … قرائتی (1391)، در کتاب «شیوه‌های دعوت به نماز» به بررسی اصول و قواعد کلی در … خود، بستر تربیت عبادی در نوجوانان را فراهم کنیم (باقری، 1390، 136). … شهيد مطهري با توجه به نقش مسجد در تشويق كودكان به عبادت معتقد است: نوجوان …

نماز اول وقت در سیره شهید حسن باقری – برش ها

مطالب زیر رو هم از دست ندید… آتش به اختیاری فرهنگی در سیره شهید عبد الحسین خبری. حسین احساس مسئولیت عجیبی داشت. منتظر نمی ماند تا کاری به او واگذار شود.

ایرنا – سیره عملی ستارگان آسمان ایران – Irna

چند خاطره زیر نشان از توجه و اهمیت افلاکیان عرش نشین به تلاش در راه خدا تا آخرین رمق، مطیع امر (…) بودن، خودسازی، تعهد به خدمت، توجه به نماز اول وقت و مطالعه دارد. **شهید … سردار شهید حسن باقری ( فرماندهِ قرارگاه های نصر و کربلا10)

حاج محمد اکرمی – Telegram

اتوبان باقری، 182 غربی، پایگاه بسیج شهید مظفری، … می تونید فقط به نماز شفع و وتر اکتفا کنید و هشت رکعت نماز شبو نخونید. … بسيار خندان و شاداب بودند و بسيار به صله‌ ارحام اهميت مي‌دادند. … سیره شهدا. HajMohammadAkrami. پدر شهید زُبونی میگفت توے مراسم ختم پسرم دیدم بیست سے نفر اومدن ڪہ تیپشون نہ بہ بسیجے ها …

سیره عملی پیامبر اعظم(ص) در تعلیم و تربیت | سازمان پژوهش …

شهید ثانی منیه المرید، ترجمه دکتر محمدباقر حجتی چاپ سوم.

تربیت دینی در سیره امام حسین (ع) در واقعه عاشورا (2) – مجله …

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ. رﺳﺪ ﭘﯿ. ﭽﯿﺪﮔﯽ وﺟﻮد آدﻣﯽ و ﺳﻄﺤﯽ ﻧﮕﺮﯾ. ﻬﺎی ﻣﻨﺒﻌﺚ از اﻧﺪﯾﺸﻪ. ﻫﺎی ﻏﯿﺮاﻟﻬﯽ. ،. ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺑﯿﺮاﻫﻪ ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ،. در. ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻟﻬﯽ … ﻫﺎی ﺳﯿﺮه ﻋﻤﻠﯽ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ. )ع( … ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ اﺑﻮﺛﻤﺎﻣﻪ ﺻﯿﺪاوی در ﻇﻬﺮ ﻋﺎﺷﻮرا وﻗﺖ ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ اﻣﺎم ﯾﺎدآوری. ﮐﺮد … ﺳﺮور ﺷﻬﯿﺪان ﻫﻤﻮاره در ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار ﺧﻮﯾﺶ ﻋﺰّ. ت … اﻫﻤﯿـﺖ. اﯾﻦ اﺻﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﺎ ﺣّ. ﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ. در واﻗﻌﻪ ﻋﺎﺷﻮرا ﻧﯿﺰ در روﯾﮑ. ﺮد ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه.

سیر و سلوک و حالات معنوی – پایگاه استاد شهید مطهری

در موعد مقرر، مرحوم شهید مطهری آمدند و ما با (…) آنها را به بام بردیم و برای آنکه احیاناً … حجتالاسلام محمدرضا فاکر: آقاي مطهري به نمازشان خيلي اهميت می‌دادند و وقتي می‌خواستند نماز بخوانند، با لباس خانه نماز نمی‌خواندند. … به يمن همت حافظ اميد هست که باز … آیا در سیره پیامبر اسلام برای رسیدن به هدف می‌توان از هر وسیله‌ای استفاده کرد؟

Journal of Resistance Literature Faculty of Literature and …

۱۳۳۴ش) از. منظر شاعر دست … آوردن فعل امر «بشنو» در آغاز بیت، بیانگر اهمیت مسئله است. همان گونه که مولوی … شب همه شب در نماز و در نیاز روز همچون شیر نر دشمن گداز.

شعبه اي ديگر از راهيان نور – روزنامه جوان

تداوم سنت حسنه ديدار با خانواده ايثارگران در سفر به خانه سردار شهيد حسن باقري. شهدا را از ياد … پرشور روزهاي دفاع مقدس و سيره شهدا و رزمندگان. را زنده كنيم. … دانش، ضرورت جهاد را بازمي گفت و جهاد. گام نخست دانش … اين نماز جماعت گاه در زير. گلوله باران …

حرف (ب) بابايي، شهربانو استان: گيلان عنوان اثر: سيره ي …

«نقش شهيد در صيانت باورها» نيز عنوان «مقدّمه»ي «باقري» است: «شايد بارها به اين موضوع انديشيده باشيم كه چرا حضور در نماز جماعت از اَجر و پاداش معنوي و مادّي بسياري …

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,