ZATM

آهای مردم من غریبستانی ام!

آی مردم!من غریبستانی ام. – سفید – blogfa

کاش می شد لحضه ای پرواز کرد / حرف های تازه را آغاز کرد کاش می شد خالی از تشویش بود / برگ سبزی تحفه درویش بود کاش تا دل می گرفت و می شکست / عشق می آمد …

آی مردم !!! من غریبستانی ام… – آرکیتایپ نسنجیده ی یک دختر

با یک نگاه گذرا به برگه های پر و خالی چشمم به یک شعر افتاد که از مقدمه ی یکی از سخنرانی های دکتر سید محمود انوشه یادداشت کرده بودم و خیلی هم دوستش دارم بیا.

کاش می شد …!؟ – آرام جان – blogfa

با پرستو ها غزل خوان می شدم. پشت هر آواز پنهان می شدم. کاش همرنگ تبسم می شدم. در میان خنده ها گم می شدم. آی مردم من غریبستانی ام. امتداد لحظه ای بارانیم. شهر من آن سو تر …

آی مردم من غریبستانی ام بیا وقتی برای عشق هورا میكشید – …

آی مردم من غریبستانی ام بیا وقتی برای عشق هورا میكشید احساس به روی اجتماع بغض حسرت گاز اشك آور بیاندازیم بیا با خود بیاندیشیم اگر یك روز …

شعر : کاش با هر دل , دلی پیوند داشت – یار دیده – blogfa

کاش من هم یک قناری می شدم درتب آواز جاری می شدم آی مردم من غریبستانی ام امتداد لحظه ای بارانیم شهر من آن سو تر از پروازهاست در حریم آبی افسانه هاست شهر من بوی تغزل …

پرواز – باران عشق – blogfa

ای مردم من غریبستانی ام امتداد لحظه ای بارانی ام شهر من آنسو تر از پرواز هاست در حریم آبی افسانه هاست شهر من بوی تغزل میدهد هر که می آید به او گل می دهد دشت های سبز و …

ﺑﻪ اﻣﻴﺪ ﺗﻮ – کـاش میشد لحظـه ای پــــرواز کـرد… | Facebook

کـاش مـن هم یک قنــــــاری میشدم در تـَب آواز جــــــــــــــــاری میشدم … آآآآی مـــــــــردم مـن غـریبستانی ام امتـداد لحظــــــه ای … دشــت هـای سبــــز ، وسعت های ناب نستـرن، نسریـن …

اشعار عاشقانه – blogfa

کاش من هم یک قناری می شدم درتب آواز جاری می شدم آی مردم من غریبستانی ام امتداد لحظه ای بارانیم شهر من آن سو تر از پروازهاست در حریم آبی افسانه هاست شهر من بوی تغزل …

دکتر انوشه – به خدا تعظیم میکنم

کاش من هم یک قناری میشدم در تب آواز جاری می شدم. آی مردم من غریبستانی ام امتداد لحظه ای بارانی ام. شهر من ان سو تر از پرواز هاست در حریم آبی افسانه هاست. شهر من بوی …

کاش می شد… – !!!!قلبها در چهره ها بودند ما نمی دیدیم – blogfa

پشت هر آواز پنــــهان می شدم آی مردم من غریبستانی ام امتداد لحـــظه ای بارانی ام شهرمن آن سوتر ازپروانه هاست در حریم آبی افســـــــانه هاست شهر من بوی تغـــــــزل می دهد

آی مردم من غریبستانی ام – محرم دل

آی مردم من غریبستانی ام. تولدم گذشت. فقط بون یکنفر ارومم میکنه. و حالاکه تمام شهر بی تو مرا تنگ میشود. این حرفهای آرتا تسکین دلمه . . . بیا وقتی برای عشق هورا …

آرزوهای من – گمشده ای در تاریکی

پشت هر آواز پنهان می شدم. آی مردم ! من غریبستانی ام. امتداد لحظه ی بارانی ام. شهر من آن سوتر از پروانه هاست. در حریم آبی افسانه هاست. شهر من بوی تغزل می دهد. هر که می آید …

کاش… – پــنـجـــــــــــ ـرــهــ ‌یــ صــبــحــ – blogfa

کاش همرنگ تبسم می شدم، در میان خنده ها گم می شدم، آی مردم من. غریبستانی ام ، امتداد لحظه ای بارانی ام، شهر من آن سوتر از پرواز هاست، در. حریم آبی افسانه هاست، شهر من بوی …

شعری از؟؟؟؟؟؟ – بهداشت عمومی 90 علوم پزشکی اراک – blogfa

آی مردم من غریبستانی ام/امتداد لحظه ای بارانی ام. شهر من آن سوتر از پروازهاست/در حریم آبی افسانه هاست. شهر من بوی تغزل می دهد/هرکه می آید بوی گل می دهد. دشت های سبز.

دلهای شیشه ای – blogfa

آی مردم ! من غریبستانی ام امتداد لحظه ی بارانی ام شهر من آن سوتر از پروانه هاست در حریم آبی افسانه هاست شهر من بوی تغزل می دهد هر که می آید به او گل می دهد دشت های سبز و …

کاش می شد خالی از تشویش شد – قاصدک – blogfa

آی مردم ! من غریبستانی ام امتداد لحظه ی بارانی ام شهر من آن سوتر از پروانه هاست در حریم آبی افسانه هاست شهر من بوی تغزل می ده دهر که می آید به او گل می دهد دشت های سبز و …

کاش میشد خالی از تشویش شد – در هم و برهم – blogfa

آی مردم ! من غریبستانی ام امتداد لحظه ی بارانی ام شهر من آن سوتر از پروانه هاست در حریم آبی افسانه هاست شهر من بوی تغزل می ده دهر که می آید به او گل می دهد دشت های سبز و …

شعر پرواز:دکتر انوشه – حرفهای ذهن

آی مردم من غریبستانی ام امتداد لحظه ای بارانیم شهر من آن سو تر از پروازهاست در حریم آبی افسانه هاست شهر من بوی تغزل می دهد هرکه می آید به او گل می دهد

خاطرات یک عشق – blogfa

آی مردم ! من غریبستانی ام امتداد لحظه ی بارانی ام شهر من آن سوتر از پروانه هاست در حریم آبی افسانه هاست شهر من بوی تغزل می ده دهر که می آید به او گل می دهد دشت های سبز و …

تیر ۱۳۹۰ – سرزمین آریایی ها

کاش من هم یک قناری می شدم درتب آواز جاری می شدم آی مردم من غریبستانی ام امتداد لحظه ای بارانیم شهر من آن سو تر از پروازهاست در حریم آبی افسانه هاست شهر من بوی تغزل …

هفته اوّل مرداد ۱۳۹۰ – غزلی برای باران 1

پشت هرآوازپنهان می شدم. کاش همرنگ تبسم می شدم. درمیان خنده ها گم می شدم. آی مردم من غریبستانی ام. امتدادلحظه ای بارانی ام. شهرمن آنسوترازپروازهاست. درحریر آبی افسانه …

عشق | اشعار عاشقانه

کاش من هم یک قناری می شدم درتب آواز جاری می شدم آی مردم من غریبستانی ام امتداد لحظه ای بارانیم شهر من آن سو تر از پروازهاست در حریم آبی افسانه هاست شهر من بوی تغزل …

خرداد ۱۳۹۰ – از یاد رفته

کاش من هم یک قناری می شدم درتب آواز جاری می شدم آی مردم من غریبستانی ام امتداد لحظه ای بارانیم شهر من آن سو تر از پروازهاست در حریم آبی افسانه هاست شهر من بوی تغزل …

کاش می شد خالی از تشویش شد – همیشه باش – blogfa

پشت هر آواز پنهان می شدم. آی مردم ! من غریبستانی ام. امتداد لحظه ی بارانی ام. شهر من آن سوتر از پروانه هاست. در حریم آبی افسانه هاست. شهر من بوی تغزل …

پرواز دکتر سید محمود انوشه – عشق زیبا

آی مردم من غریبستانیم. امتداد لحظه ای بارانیم. شهر من آنسو تر از پرواز هاست. در حریم آبی افسانه هاست. شهر من … زیر باران سایه ام همراه نیست. چند بیتی بیش تا من راه …

روزنوشته های متین چپانی

آهای مردم من غریبستانی ام! بیا وقتی برای عشق هورا می کشد احساس به روی اجتماع بغض حسرت گاز اشک آور بیندازیم بیا با خود بیندیشیم اگر یک روز تمام جاده های عشق …

مطالب شعر کاش میشد از زبان چند شاعر – فرزندان ایران زمین

کاش من هم یک قناری میشدم در تب آواز جاری می شدم. آی مردم من غریبستانی ام امتداد لحظه ای بارانی ام. شهر من ان سو تر از پرواز هاست در حریم آبی افسانه …

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,